FAQ

Pytania ogólne

Jak można zarejestrować się na portalu TRIYOU?

Rejestrujesz się na stronie https://triyou.dpjw.org/signup/ wpisując swój adres e-mail oraz imię profilowe. Po automatycznej aktywacji profilu otrzymasz maila potwierdzającego z linkiem do zalogowania. Po pierwszym wpisaniu loginu i ustawieniu hasła będziesz mógł uzupełnić profil twoimi danymi jak np. zdjęciem profilowym lub twoją lokacją.

Mój adres mailowy jest już w użytku, czy jest to możliwe? 

Prawdopodobnie już jesteś zarejestrowany na portalu TRIYOU. Spróbuj zalogować się, (jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś). Twoje hasło możesz zmienić ze względów bezpieczeństwa lub zresetować, jeśli je zapomnisz. Jeśli nie rozpoznajesz twoich informacji, jest możliwe, że inny użytkownik wykorzystał twój adres mailowy. W tym przypadku napisz nam wiadomość na triyou@dpjw.org.

Dlaczego nie dostałem maila potwierdzającego rejestrację?

Niestety są przypadki, w których występują problemy z wiadomościami niektórych operatorów. Jeśli nie dostałeś maila z potwierdzeniem rejestracji, prosimy o krótką wiadomość o treści „rejestracja nieudana“ na triyou@dpjw.org. i uaktywnimy twój profil jak najszybciej.

Jak można zalogować się na portalu TRIYOU?

Zalogouj się twoimi danymi na stronie https://triyou.dpjw.org/login/ lub kliknij myszką na „login“ w prawym górnym rogu strony. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zarejestruj się na stronie https://triyou.dpjw.org/signup/ (lub zobacz Jak zarejestrować się na portalu TRIYOU?).

Jak można wylogować się z portalu TRIYOU?

Klikając na zdjęcie profilowe w górnej części po prawej stronie wyświetli się przycisk „wyloguj”. Kliknij aby się wylogować.

Zapomniałem hasło. Co zrobić?

Na stronie https://triyou.dpjw.org/login/ na panelu nawigacyjnym klikniesz na „nie pamiętasz hasła“. Otworzy się nowa strona, na której wpiszesz twój adres mailowy. Otrzymasz wiadomość z opisem jak postępować dalej. 

Jak można zmienić hasło?

Hasło zmienisz klikając na twoje zdjęcie profilowe w górnej części po prawej stronie. Wyświetli się przycisk „mój profil“. Kliknij na „edytuj profil“ i „zmiana hasła“. Otworzy się nowa strona, na której musisz wpisać najpierw stare hasło a potem dwukrotnie nowe hasło.

Jak można zmienić swój adres e-mail?

Adres e-mail zmienisz klikając na twoje zdjęcie profilowe po prawej stronie ekranu. Wyświetli się przycisk „mój profil“. Kliknij na „edytuj profil“, gdzie znajdziesz twój adres. Wpisz nowy adres i zapisz zmiany.

Jak można zmienić nazwę, zdjęcie profilowe, lokację i zainteresowania?

Wchodząc na swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie ekranu, znajdziesz przycisk „mój profil“. Kliknij na „edytuj profil“. Tu możesz edytować wszystkie twoje dane jak np. adres e-mail, imię, zdjęcie profilowe, lokację i zainteresowania.

Kto widzi mój profil i jak można to ustawić?

Wchodząc na swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie ekranu, znajdziesz przycisk „mój profil“. Kliknij na „edytuj profil“. Pod przyciskiem, „Kto może zobaczyć Twój profil na platformie?“ pokażą się trzy możliwości:

 • Członkowie tylko twoich projektów i grup: Twój profil jest widoczny tylko dla członków grupy. Nie będziesz widoczny na mapie pod zakładką „odkryj” w górnej części strony, lub na mapie po lewej stronie.
 • Tylko zarejestrowani użytkownicy: Wszyscy użytkownicy zarejestrowani na portalu TRIYOU, mogą widzieć twój profil. Będziesz wyświetlany na liście „odkryj”.
 • Wszyscy (profil publiczny): Nie rejestrowani użytkownicy również mogą widzieć twój profil.

Jak można zmienić ustawienia powiadomień? 

Wchodząc na swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie ekranu, znajdziesz przycisk „preferencje powiadomień”. Wybierz jakie powiadomienia chcesz otrzymywać dla każdej grupy lub projektu, w których jesteś członkiem. Masz możliwość wyboru między:

 • Nigdy
 • Natychmiast
 • Ustawienia indywidualne

Uwaga: Opcja „Ustawienia indywidualne“ jest związana z większym nakładem czasu, za to dostaniesz tylko informacje, które są dla ciebie ważne.

Jak można skasować swój profil?

Wchodząc na swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie ekranu, znajdziesz przycisk „mój profil”. Kliknij i wejdź na „edytuj profil“.  Klikając na „usuń profil“, twój profil wraz ze wszystkimi danymi zostanie usunięty. Dostęp do twoich grup i projektów również nie będzie możliwy.

Uwaga: Jeśli jesteś zarejestrowany tym samym profilem na innych portalach, twój profil również zostanie usunięty! Jeśli chcesz opuścić grupę lub projekt bez kasowania twojego profilu, kliknij na panel nawigacyjny, następnie na „ustawienia“ i „opuść“.

Jak można zmienić język i w jakich językach portal TRIYOU jest dostępny?

W górnej części po prawej stronie klikając na swoje zdjęcie znajdziesz dostępne języki. Język domyślny jest niemiecki (DE). Jeśli klikniesz na język, wyświetlą się dalsze języki do wyboru, tj. niemiecki, polski i ukraiński.

Uwaga: Wszystkie treści utworzone przez użytkowników pozostają w języku umieszczonym na portalu i nie są tłumaczone.

Jaka jest różnica między grupą, projektem a forum?

Grupa: W grupie masz możliwość digitalnej komunikacji, organizacji i planowania oraz dzielenia się wiedzą z innymi użytkownikami. Wewnątrz grup można założyć ilekolwiek projektów. W grupie znajdziesz następujące funkcje:

Aktualności, kalendarz, zadania, pliki, dokumenty (etherpady) do wspólnego zarządzania tekstami i tabelami.

Uwaga: Grupy mogą zakładać tylko administratorzy TRIYOU. Proszę się zwrócić do nich w razie potrzeby.

Projekt: Projekty są podjednostkami grup. Zaleca się utworzyć projekt, jeśli wewnątrz grupy jest kilka róznych działań, które są czasowo ograniczone i dotyczą tylko części grupy. Użytkownik może założyć projekt. Stanie się w tym momencie administratorem projektu, który ma pewne uprawnienia. Projekt ma te same funkcje, co grupa.

Forum: Forum jest grupą dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu TRIYOU. Tu mogą nawiązywać kontakty i publikować aktualności. Forum technicznie też jest grupą.

Jak można założyć nowy projekt i co muszę brać pod uwagę?

Kliknij u góry po prawej na „+”. Wyświetlą się możliwości do stworzenia treści. Po kliknięciu masz możliwość wpisania nazwy, lokalizacji oraz dodania pasujących „key words“. Również można dodać kategorię projektu, dodać grupę do projektu, dodać logo i dopasować widoczność projektu

Czy można zmienić dane projektu później?

Po utworzeniu projektu możesz zmienić dane. Kliknij przy streszczeniu projektu w panelu nawigacyjnym na „ustawienia”. Następnie masz możliwość zmiany nazwy, lokalizacji, tagów, kategorii, widoczności projektu oraz wstawienia nowego logo.  

Uwaga: Aby łatwiej znaleźć utworzony projekt, zalecamy schemat: grupa | projekt xy oraz użytku tego samego logo, co grupa.

Jak można zdeaktywować lub usunąć projekt?

Jeśli jesteś administratorem projektu, możesz zdeaktywować projekt w ustawieniach (Późniejsza reaktywacja projektu jest również możliwa). Jeśli chcesz nieodwołalnie skasować informacje, napisz krótką wiadomosć na triyou@dpjw.org. Dany projekt wraz ze wszystkimi danymi zostanie przez nas usunięty.

Czy można zdeaktywowany projekt znów uaktywnić?

Aby ponownie uaktywnić projekt, skontaktuj się z nami i podaj nazwę projektu. Wszystkie dane będą znów dla wszystkich użytkowników dostępne.

Jak można zmienić widoczność swojego projektu?

Kliknij w projekcie na nawigację projektu i następnie na ustawienia. Masz możliwość wyboru między:

 • Tylko członkowie zespołu: Zawartość grupy czy projektu będzie widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników twojej grupy lub projektu.
 • Publiczne (widoczne bez logowania): Zawartość grupy czy projektu będzie widoczna dla wszystkich (również dla nie zarejestrowanych na TRIYOU). W wykazie projektów będzie oznaczony jako „publiczny“.

Uwaga: Dla każdej treści w grupie lub projekcie widoczność możesz ustalić osobno i indywidualnie.

Jak można utworzyć grupę?

Zakładanie grup możliwe jest tylko przez administratorów portalu. Jeśli będzie zapotrzebowanie na utworzenie grupy napisz nam wiadomość na triyou@dpjw.org.

Czy można zmienić dane grupy później?

Po utworzeniu grupy możesz zmienić dane. Kliknij w panelu nawigacyjnym na streszczenie grupy i potem na „ustawienia”. Następnie masz możliwość zmiany nazwy, lokalizacji, tagów, kategorii, widoczności projektu oraz wstawienia nowego logo.

Uwaga: Zmiany podjąć mogą tylko administratorzy grupy. Uprawnienia administratora można dać również innym członkom grupy.

Jak można dodać nowych członków do grupy?

Tylko administratorzy grupy mogą dodać nowe osoby. Zainteresowani grupą mogą na mikrostronie wysłać prośbę o dołączenie do niej. Administratorzy grupy zostaną powiadomieni i będą mogli podjąć decyzję o dołączeniu. Jeszcze jest możliwość zaproszenia nowych użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.

Kto jest administratorem grupy i jak można to zmienić? 

Osoba, która utwarza grupy, jest automatycznie administratorem. Zawsze musi być co najmniej jeden administrator grupy. Może też być kilku administratorów. Można to ustawić za pomocą kliknięcia na osobę, która ma zostać administratorem. Po kliknięcu na osobę otworzy się wybór statusu użytkownika.

Jak mogę ustawić widoczność grupy?

Kliknij w grupie na kokpit i następnie na ustawienia. Masz możliwość wyboru między:

 • Tylko czonkowie zespołu: Zawartość grupy czy projektu będzie widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników twojej grupy lub projektu.
 • Publiczne (widoczne bez logowania): Zawartość grupy czy projektu będzie widoczna dla wszystkich (również dla nie zarejestrowanych na TRIYOU). W wykazie projektów będzie oznaczony jako „publiczny“.

Uwaga: Dla każdej treści w grupie lub projekcie widoczność możesz ustalić osobno i indywidualnie. Informacje, kóre są przeznaczone dla publiczności, będą widoczne na mikrostronie.

Co to jest mikrostrona i do czego może się przydać? 

Mikrostrony są publicznymi witrynami, które zawierają ogólne informacje o twoim projekcie. Są one widoczne dla każdej osoby (również dla nierejestrowanych osób). Tu możesz zaprezentować swój projekt osobom zęwnętrznym i przedstawić najważniejsze informacje (grupowe/projektowe logo, opis, kontakt, lokalizacja, tematy).

Jak można ustawić informacje dostępne na mikrostronie?   

Co na mikrostronie będzie wyświetlane lub nie, możesz ustawić indywidualnie. Jeśli otworzysz nawigację projektu, wyświetli się przycisk „mikrostrona“. Po kliknięciu wyświetli się wybór opcji, np. ustawisz informacje i zmienisz wygląd mikrostrony.

Jak można dodać nowe wydarzenie? 

Kliknij na stronie główniej po prawej stronie na + lub obok na ikonkę kalendarza. Z prawej strony jest zakładka utwórz wydarzenie. Aby utworzyć nowe wydarzenie, kliknij na jakikolwiek dzień, albo wpisz tytuł wydarzenia i załóż wydarzenie. Potem będziesz mógł uzupełnić informacje.

Czy można edytować wydarzenie? 

Tylko twórca wydarzenia lub administratorzy są w stanie przeprowadzić zmiany.

Jak można ustawić widoczność wydarzenia?

Widoczność wydarzeń można ustawić indywidualnie. Jest możliwość wyświetlania tylko wewnątrz grupy lub projektu, albo dla wszytkich zalogowanych użytkowników na forum:

 • Na forum utworzone wydarzenie jest widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników TRIYOU.
 • Jeśli utworzyłeś wydarzenie w twojej grupie lub projekcie, będzie ono widoczne tylko dla użytkowników w danej grupie lub projekcie.
 • Jeśli chcesz, aby twoje wydarzenie było widoczne dla każdego, wybierz w ustawieniach widoczność publiczną. Wydarzenie będzie widoczne publicznie na mikrostronie twojego projektu lub twojej grupy.

Czy można przesunąć wydarzenia z grupy lub projektu na forum albo do innych grup lub projektów? 

Nie, w tej chwili to jeszcze nie jest możliwe. Pracujemy nad tym.

Jak można z innymi użytkownikami głosować w ankiecie?

Będąc na stronie projektu lub grupy kliknij na kalendarz u góry po prawej stronie. Pod kalendarzem jest symbol z plusem. Kliknij na ten symbol i otworzy się nowa strona. Tu będziesz mógł wpisać tytuł wydarzenia i czas. Możesz również wybrać kilka dni lub jeden regularnie powtarzający dzień. Każdy użytkownik w danej grupie lub projekcie zostanie powiadomiony i może zadecydować o terminie. Do wyboru są: „węzmę udział“, „może“, „nie brać udziału“ i „bez wyboru“.

W publicznie dostępnych terminach wszyscy zalogowani użytkownici mogą głosować na termin, nawet nie bedąc członkiem danej grupy lub projektu. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o przebiegu głosowania, możesz to również ustawić.
Po głosowaniu jego twórca może przesunąc wybrany termin do kalendarza projektu lub grupy. Po terminie głosowanie automatycznie znajdzie się w archiwum.

Czy można na TRIYOU wspólnie i jednocześnie pracować nad dokumentami?

Tak, to jest możliwe. Na TRIYOU znajdziesz odpowiednią funkcję pod nazwą „etherpady”. Używamy programów open-source „Etherpad“ (teksty) i „Ethercalc“ (tabelki), które umożliwiają równoczesną pracę.

Kto ma dostęp do dokumentów i kto może je edytować?

Wszyscy zalogowani użytkownicy w grupie lub projekcie, w którym znajduje się dokument, mogą czytać i edytować dokument. Aby edytować dokument kliknij na „edytuj“ lub kliknij na symbol z długopisem.

Jak można zapisać utworzony dokument?

Nie ma przycisku „zapisać“, ponieważ etherpady zapisują wszystkie zmiany w czasie rzeczywistym. Aby powrócić do przeszłych zmian, kliknij na symbol z zegarkiem. Za pomocą osi czasu możesz wrócić do wcześniejszej wersji.

Dlaczego wpisy mają różne kolory i jak można to zmienić?

Każda edytująca osoba automatycznie otrzymuje własny kolor. Tak można ustalić wszystkie zmiany. Kolor można zmienić klikając na przycisk z kolorami. Za pomocą „koła zębatego“ możesz również ustalić, czy kolory autorów będą widoczne czy nie.

Czym różnią się dokumenty (lub etherpady) i pliki? 

Dokumenty są etherpadami (teksty i tabely), które możesz wspólnie z innymi użytkownikami równocześnie opracowywać. Pliki mają rózne formaty (np. PDF-y, zdjęcia itd.). Pliki można wstawiać do foldera wewnątrz projektów lub grup.

Również do plików można wstawiać foldery z podfolderami (zależy od przeglądarki, w tej chwili tylko Firefox 50+, Google Chrome i Opera).

Jak i gdzie można wstawiać pliki? 

Pliki można wstawiać w każdej grupie lub projekcie. Aby wstawić plik, kliknij na zakładkę „pliki“. Otworzy się strona i pole w które można przesunąć pliki.

Jakie formaty plików można wstawiać? 

Zasadniczo można wstawiać jakiekolwiek formaty plików. Czy inni użytkownicy będą je w stanie otworzyć zależy od tego, czy mają odpowiednie programy.

Kto ma dostęp do danych i jak można to ustawić?

Można ustawić, kto będzie miał dostęp do twoich wstawionych plików. Kliknij na strzałkę obok twojego pliku i wejdź na ustawienia. Są trzy opcje do wyboru:

 • Tylko ja: Nikt oprrócz ciebie nie będzie miał dostępu. Ani członkowie z innych grup lub projektów ani ktokolwiek inny.
 • Tylko członkowie zespołu: Oprócz ciebie jeszcze członkowie twojej grupy lub projektu będą mieli dostęp do plików.
 • Publiczne (widoczne bez logowania): Pliki są widoczne dla wszystkich i wszyscy mogą je ściągnąć. Również przez osoby, które nie są zarejestrowane.

Uwaga: Wszyscy, którzy mają dostęp do plików, mogą je otworzyć, czytać, ściągnąć, przesunąć, skasować itd.

Kto może utworzyć zadania i jak to działa?  

Wszyscy członkowie grupy lub projektu mogą utworzyć zadania. Po kliknięciu na punkt „zadania“ w nawigacji projektu otworzy się lista. Wpisz tytuł zadania i kliknij na „utwórz“. Po kliknięciu otworzy się nowa strona, na której możesz uzupełnić dalsze informacje:

 • Termin ostateczny: Do kiedy zadanie ma być wykonane?
 • Zadanie przydzielone (komu): Wybrać użytkownika z grupy/z projektu.
 • Znaczenie: Kliknij na wykrzyknik. !!! = ważne, !! = normalne, ! = później.

Co to są „aktualności“ i jak można dodać treść?

Na forum w środkowej części strony znajdziesz aktualności. Są to wpisy użytkowników lub administratorów portalu. Kliknięciem na pole pod tytułem aktualności możesz dodać nowy wpis. Będzie widoczny dla wszystkich zalogowanych użytkowników.

Jak można napisać wiadomośc i do kogo?

Możesz pisać do wszystkich użytkowników na TRIYOU. Kliknij na symbol z kopertą i na przycisk „napisz“. Wybierz odbiorcę i napisz wiadomość. Możesz również wybrać pojedynczych odbiorców lub całe grupy.

Jak można szukać użytkowników, grupy, lub projekty?

Kliknij na symbol lupy po prawej. Otworzy się małe pole, gdzie można wpisać hasło. Również możesz zastosować filtry, żeby dokładniej wyszukać projekty, grupy i użytkowników.

Czym służą meta-atrybuty (oznaczeni członkowie, lokalizacja, kategoria, tagi, widoczność) i jak można z tego korzystać?

Meta-atrybuty służą do inteligentnego połączenia i filtrowania wszystkich treści i aktywności na TRIYOU. Umożliwiają wyszukiwanie i klasyfikację wszytkich informacji. Im dokładniej są zapisane, tym lepsze wyszukiwanie. Atrybuty możesz ustawić globalnie, albo w grupie/projekcie, lub w każdym nowo utworzonym elemencie osobno (wydarzenia, wpisy, dokumenty, akltualności itd.).

Kto widzi mój profil i moje aktywności? 

Na TRIYOU w każdej chwili możesz ustawić, kto i co chcesz udostępnić innym użytkownikom. Ustawienia możesz nastawić globalnie, albo tylko w grupie/projekcie. Możesz również ustalić widoczność w wydarzeniach, aktywnościach, dokumentach itd.).

Jak traktujemy twoje dane osobowe na TRIYOU?

Ochronę danych traktujemy bardzo poważnie i spełniamy ścisłe wymogi ochrony danych. Twoje dane wpisane na TRIYOU nie będą używane do celów reklamowych oraz nie będą przekazywane stronie trzeciej.

Czy moje dane są bezpieczne na TRIYOU

Bezpieczeństwo danych na TRIYOU ma najwyższy priorytet. W listopadzie 2015 r. bezpieczeństwo danych zostało potwierdzone przez TÜV Süd.

Czy można napisać swoją opinię i zaproponować zmiany dotyczące zmian?

Cieszymy się z konstruktywnych informacji zwrotnych. Pomaga nam to, abyśmy stale mogli w celu udoskonalenia TRIYOU poprawiać i zmieniać treści. Napisz nam wiadomość na triyou@dpjw.org i będziemy starali się o szybką odpowiedź. Dziękujemy za twoją pomoc!

Czy jest aplikacja TRIYOU?  

W tej chwili nie ma planów na wprowadzenie aplikacji TRIYOU. Portal https://triyou.dpjw.org/ jest również dostępny na ruchomych urządzeniach końcowych (smartfonach i tabletach) i stale jest optymalizowany.

Czy można przenieść grupy/projekty na inne portale?

Przeniesienie między TRIYOU i powiązanych portalach w tej chwili nie jest automatycznie możliwe. W szczególnych przypadkach przeniesienie na inne portale jest możliwe. Mogą to przeprowadzić tylko administratorzy, ponieważ jest to czaso- i pracochłonne. Jeśli nastąpi taka potrzeba, skontaktuj się z nami na triyou@dpjw.org.

Jak można zsynchronizować kalendarz z kalendarzem na smartfonie lub tablecie?

 • Wykopiuj URL z kalendarza i ściągnij (URL znajdziesz w następujący sposób: wydarzenia > kalendarz > eksportuj kanał wydarzenia; Po klikięciu na przycisk otworzy się pop-up z linkiem, który można wykopiować i wklejić do swojego kalendarza.
 • iCal-kalendarz importować do danej aplikacji. W kalendarzu Apple jest to możliwe przez „New Calendar Subscription“.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań napisz nam wiadomość na triyou@dpjw.org