Umfrage DPJW / Ankieta PNWM

Bedürfnisse der Organisator/-innen von deutsch-polnischem Jugendaustausch in der Pandemie
Als die Corona-Pandemie vor einem Jahr den deutsch-polnischen Jugendaustausch abrupt unmöglich machte, hat das DPJW eine Umfrage unter Organisator/-innen deutsch-polnischer Begegnungen gestartet, welche Unterstützung sie benötigen. Mittlerweile bietet das Jugendwerk gezielte Förderung für Jugendbegegnungen in Corona-Zeiten (online oder hybrid) und ein umfangreiches Beratungs- und Schulungsangebot.
Mit der neuen Umfrage möchten wir erfahren, wie diese Angebote bei den Organisator/-innen und auch bei Jugendlichen ankommen und wo Organisator/-innen noch Unterstützung für Jugendbegegnungen in Corona-Zeiten benötigen.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um unsere Fragen zu beantworten. Mit den Ergebnissen können wir unsere künftigen Angebote noch passgenauer planen.
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/299

Potrzeby organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w dobie pandemii
Kiedy w zeszłym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła polsko-niemiecką wymianę młodzieży, PNWM przygotowała ankietę, w której pytaliśmy organizatorów wymiany, jakiego wsparcia potrzebują. Jej wyniki znalazły odzwierciedlenie w ofercie PNWM, obejmującej specjalne dofinansowanie do spotkań młodzieży (online lub hybrydowych) w okresie pandemii oraz szeroki wachlarz konsultacji i szkoleń.
Dzięki nowej ankiecie chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób nasza oferta jest przyjmowana przez organizatorów spotkań młodzieży, a także przez samą młodzież.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. Pozwoli nam to w przyszłości zaplanować jeszcze bardziej dopasowane programy szkoleniowe oraz zobaczyć, w jakich obszarach organizatorzy nadal potrzebują wsparcia w pracy przy projektach wymiany w dobie koronawirusa.
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/297

Bookmark Bookmarked
    1. 0