DMK Gdańsk - Jakub Garsta

Project

Members
1
  • About the Project

Polsko - niemiecko - ukraiński projekt zawodowy "Razem osiągniemy więcej, Teraz zawodowo!" odbywał się w Gdańsku w dniach 19-24 września 2021 r. Uczestnicy zajmowali się tematyką kompetencji i umięjetności niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy w trzech krajach biorących udział w projekcie.


Bookmark Bookmarked

Share:     

  • Contact

Project administrator:  Jakub Garsta

  • News