Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „Jedno Ujęcie 2021” / Internationales Filmcamp „Eine Einstellung 2021“

Project

Members
2
  • About the Project

Podczas warsztatów uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy będą mieli okazję poznać innych filmowców oraz poszerzyć swoje umiejętności reżyserskie i operatorskie dzięki wykładom, a przede wszystkim w trakcie ćwiczeń praktycznych. Ta wiedza i umiejętności będą stanowić podstawę dla realizacji krótkich filmów bez montażu. Do dyspozycji uczestników doświadczeni reżyserzy i operatorzy.

Es bietet den Teilnehmern aus Deutschland, Polen und der Ukraine die Möglichkeit, andere Filminteressierte kennen zu lernen und sich gemeinsam mit ihnen in Seminaren und praktischen Übungen Kenntnisse zur Regieführung und Arbeit mit der Kamera anzueignen. Das Wissen und Können ist die Basis kurze Spielfilme ohne Montage zu drehen. Erfahrene polnische Kameraleute und Regisseure beraten die Teilnehmer.

Topics: Cultural education, Media
Formats: Trilateral youth exchange


Bookmark Bookmarked

Share:     

Created on: 08/26/2021
Last updated on: 08/26/2021

  • Contact

Jacek Wojtaś/ Fundacja "Filmowiec", www.filmowiec.org.pl/ju/
Rolf Birn/ Fantasia Dresden e.V., www.onetake.pl,

Website: http://www.filmowiec.org.pl/ju/
Location: Łeba

Project administrator:  Dominik Mosiczuk

Here you can send a message to the admins.
If you want to send your message to the project chat, you have to turn directly to the project.

  • News